Digipöytäkirjat

Mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn.

Miksi Digipöytäkirjat?

  • Tarkastuspöytäkirjojen etujen lisäksi tietojen käsittely
  • Selkeyttävät, helpottavat ja tehostavat tilaajan ja toimittajien välistä toimintaa
  • Tiedot tallennetaan suoraan tarkastuskohteesta

Lisätietoja HeadPower Tarkastuspöytäkirjoista antaa HeadPowerin myynti.

HeadPower Digipöytäkirjat -tuote mahdollistaa tarkastuspöytäkirjojen sähköisen käsittelyn. Pöytäkirjat ovat digitaalisessa muodossa, joten niitä voidaan täyttää suoraan kohteesta selaimella käytettäville sähköisille lomakkeille. Digipöytäkirjoja voidaan täyttää myös silloin, kun verkkoyhteyttä ei ole saatavilla (offline-tilassa).

Sähköisten lomakkeiden tiedot tallentuvat HeadPower-portaaliin ja ovat sieltä helposti myös muiden henkilöiden käytettävissä ilman arkistohuoneen avaimen etsintää ja mappihyllyjen läpikäyntiä. Digipöytäkirjat-tuote liitetään HeadPower Raporttipalveluun, jolloin esimerkiksi pöytäkirjojen laatuarvioinneista voidaan raportoida sekä tilaajan että toimittajan toiminnan kehittämistä varten.

Digipöytäkirjat-tuotetta voidaan käyttää HeadPower Työnohjauksen yhteydessä, jolloin sähköiset pöytäkirjat tulevat liitetyiksi suoraan työlle.

Sähköiset MVR- ja MVRS-mittarit

HeadPower Digipöytäkirjoja on täydennetty MVR- ja MVRS-mittareilla helpottamaan lakisääteistä rakennustyömaiden viikoittaista kunnossapitotarkastusta ja seurantaa.

MVR-mittarilla (maa- ja vesirakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä)  arvioidaan rakennustyömaiden turvallisuustasoa. MVRS-mittarilla mitataan ja tilastoidaan erityisesti sähköverkon rakennustyömaiden turvallisuustasoa. MVRS-mittari on Adato Oy:n kehittämä ja HeadPower on sopinut sen käytöstä Digipöytäkirjoissa.

MVR- ja MVRS-mittareiden etuina Digipöytäkirjojen osana on niiden sähköinen käsittely, joka säästää henkilöstöresursseja helpottamalla ja nopeuttamalla raportointia. Mittareilla voidaan tilastoida työmaan työturvallisuustason viikoittaisia tarkastuksia sähköisesti. Niiden avulla saadaan kerättyä toimittajien toiminnan laatutietoa, kirjattua mahdolliset puutteet ja viat sekä todennettua kunnossa olevat kohteet. Sähköinen käsittely myös helpottaa korjausten toteutumisen valvontaa.

Digipöytäkirjojen MVR- ja MVRS-lomakkeet voidaan täyttää suoraan työmaalta sähköisille lomakkeille myös offline-tilassa. Lomakkeiden tiedot tallentuvat HeadPower-portaaliin, josta ne ovat turvallisesti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Digipöytäkirjat -esite

Digipöytäkirjat